مرور برچسب

اسکرام

آماده‌سازی‌‌های ضروری و تاکتیکی برای پروژه چابک پایلوت

برای موفقیت در پروژه آزمایشی چابک خود باید چکار کنیم؟ آموزش تیم پایلوت چگونه باید باشد؟ محیط کار اشتراکی برای تیم چابک چیست؟ در این مطلب با پاسخ این سوالات آشنا خواهیم شد.