مرور رده

مدیریت پروژه

آماده‌سازی‌‌های ضروری و تاکتیکی برای پروژه چابک پایلوت

برای موفقیت در پروژه آزمایشی چابک خود باید چکار کنیم؟ آموزش تیم پایلوت چگونه باید باشد؟ محیط کار اشتراکی برای تیم چابک چیست؟ در این مطلب با پاسخ این سوالات آشنا خواهیم شد.

انتخاب پروژه آزمایشی مناسب در چابکی

چرا باید قبل از دگرگونی کامل به سمت چابکی یک پروژه را با استفاده از متدهای مدیریت چابک پروژه آزمایشی اجرا کنیم؟ ویژگی‌های یک پروژه پایلوت چابک خوب چیست و چگونه یک پروژه آزمایشی مناسب انتخاب کنیم؟