مرور رده

بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال چیست؟

مقدمه: فرقی ندارد به فکر راه اندازی کسب  و کار خانگی یا خانوادگی هستید یا برای یک شرکت بزرگ کار می کنید. نیاز به مهارت های ارتباط آنلاین با مشتریان از نیازهای اساسی کسب و کار در این دوره است و این سرعت  تحولات در کسب و کار، بازاریابی را