ارتباطات بصری چیست؟

0 3,613

آیا تا به حال واژه ارتباطات بصری (visual communication) را شنیده‌اید؟ در مورد نقش ارتباطات دیداری چیزی می‌دانید؟ سخت تلفظ میشه نه؟ 🙂 اما وقتی این کلمه را در دنیای بازاریابی امروز وارد می‌کنید معنی زیادی همراه خودش داره. در سال 2017، 85 درصد از بازاریابان بر روی ارتباطات بصری به عنوان منبع اولیه بازاریابی محتوا سرمایه گذاری کردند و بیش از 73 درصد از بازارایابان انتظار دارند بودجه خود را در سال جاری افزایش دهند! خوب پس ارتباطات بصری چیست؟ چه تعریفی دارد؟

ارتباطات بصری به صورت گرافیکی اطلاعات را نشان می دهد تا به طور موثر و مفید باعث ایجاد معنایی شود.

در زمانی که لازم است، از متن آن هم به صورت محدود برای تعیین مفهوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به بیان ساده، در ارتباط بصری باید اجازه بدیم ابتدا تصاویر داستان را بازگو کنند، به گونه‌ای که هر  قطعه  از محتوایی که شما در کنار هم قرار می‌دهید، از طریق طراحی (design)، گزینه های تصویری (Illustration choices)، تصویرسازی داده (data visualizations) ، تصاویر فرآیند (process illustrations) و چیزهایی مانند آن مفهومی را ایجاد می کند.

در ارتباط بصری موضوع این است که نباید برای فهمیدن کامل یک محتوا همه آن را بخوانید. باید طوری باشد که برای مخاطب نهایی داستان را به جلو پیش ببرد. نه اینکه متن در محتوا نباشد! در واقع محتوای بصری نباید بر روی متن تکیه داشته باشد.یک نفر باید قادر باشد به سادگی به تصاویر نگاه کند و درک خوبی ازموضوع یا اطلاعات کسب کند و سپس عمیق‌تر در محتوای آن قرار گیرد.

ارتباط بصری داستان تان را بدون کلمات بیان می‌کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.